follow us
follow us
30/05/20

Provinciaal reglement op waterputten

De klimaatsverandering confronteert ons de laatste jaren met een tweeledig water-probleem. Langdurige droogte zorgt voor waterschaarste tijdens de zomer, een probleem waarbij verschillende sectoren worden getroffen. Hevige onweders en stortbuien zorgen dan op andere momenten voor een teveel aan water dat lokaal voor wateroverlast en schade zorgt. Klik hier voor meer.

29/05/20

Demo-maatregelen Water-Land-Schap

Het projectgebied van “Robuuste Waterlopen Westhoek” ligt in het stroomgebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Beide ontspringen op de West-Vlaamse Heuvels en stromen richting Ieper. Beide waterbekkens stromen door landbouwgebied en zijn functioneel in gebruik voor de drinkwatervoorziening door de Watergroep. Het grote verval in het terrein, en de moderne snel evoluerende landbouwtechnieken wekken een steeds groter wordende erosie in de hand. Deze erosie heeft dan weer een negatief impact op de waterkwaliteit in de buffergebieden zoals Dikkebusvijver en de Verdronken Weiden nabij Ieper. Klik hier voor meer.

28/05/20

Nieuw provinciaal reglement voor toeristische impulsen

De toeristische sector heeft het zwaar te verduren tijdens deze corona-crisis. Lege straten, gesloten hotels ,… badend in de voorjaarszon. Het kenniscentrum van Westtoer berekende dat in de periode tussen 15 maart en 15 juni er ongeveer 750 mio euro verlies kan worden opgetekend in deze West-Vlaamse sector. Het provinciebestuur, samen met Westtoer, reageerde snel en stelde een relanceplan op om de sector te ondersteunen. Met 2 mio euro aan maatregelen, ingebed in het provinciaal reglement voor toeristische impulsen, moet dit de heropstart naar de zomer vorm geven. Klik hier voor meer.

Gelukkig 2020 toegewenst!
06/01/20

Gelukkig 2020 toegewenst!

De fractie van CD&V uit de West-Vlaamse provincieraad wenst u allen een gelukkig en voorspoedig 2020 toe!

19/12/19

Slim en verstandig sporen in West-Vlaanderen

De CD&V fractie wil mee met de voltallige provincieraad het belang benadrukken van een vlotte dienstverlening, een goed comfort voor de reiziger en het belang van ons openbaar vervoer als belangrijke schakel bij het vervoer op maat. Tijdens de provincieraad van december 2019 werd een motie goedgekeurd inzake het ontwerp van vervoersplan NBMS dat wordt opgemaakt. Klik hier voor meer.

11/12/19

Een ambitieus meerjarenplan voor meer West-Vlaanderen

De voorbije weken boog de provincieraad van West-Vlaanderen zich over het nieuwe meerjaren-plan 2020-2025. Het vele werk van de provinciale administratie en de deputatie resulteerde in een ambitieus plan gericht op een praktisch beleid op maat van de vragen en noden die zich in onze provincie stellen: meer fietsinfrastructuur, meer ondersteuning voor landbouw en KMO’s, meer waterbeheersingswerken en meer veiligheid. Veel beleidskeuzes met 1 belangrijk doel voor ogen, meer West-Vlaanderen. Klik hier voor meer.

123